Q4 2019 Data
1 Charleston, SC 2.1%
2 Chattanooga, TN 1.7%
3 Tucson, AZ 1.5%
4 Greensboro..., NC 1.5%
5 Miami, FL 1.4%
6 Lexington, KY 1.3%
7 Phoenix, AZ 1.3%
8 Knoxville, TN 1.2%
9 Albuquerque, NM 1.1%
10 Dallas, TX 1.1%